55% от потребителите по света КУПУВАТ ПРОДУКТИ САМО от уебсайтове на ТЕХНИЯ ЕЗИК

(Източник: Последното проучване на Smart Insights)

С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ

Пълна локализация на редакционно и маркетингово съдържание на тема мода

Копирайтинг на английски език в сферата на модата, включително списване на ново съдържание и редакция

Винаги осигуряваме на клиентите ни от модната индустрия адаптирани решения и безупречно управление на профила, точно навреме

 

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ВАС

Да рецензираме съществуващото ви съдържание на тема мода, включително: редакционни материали, имейли, публикации в социални медии, уебсайтове, рекламни и маркетингови текстове

Помагаме на модните къщи да разгърнат дейността си на всяка територия, на всеки език, безпрепятствено