Нашите ЕКИПИ ОТ ЕЗИКОВИ СПЕЦИАЛИСТИ познават добре вашия бранд и уникалния ви начин на изразяване


ЕЗИКОВИ СПЕЦИАЛИСТИ

Разполагаме с устойчива мрежа от 20 000 лингвисти и преводачи, специалисти в сферата на модата… Само ни кажете какъв е вашият стил, език и регион, а ние ще се погрижим за останалото

Пишем единствено за мода на всички езици по света

 

Факти:

  • 56% от потребителите твърдят, че възможността да получат информация на собствения им език е по-важна от цената
  • 55% от потребителите по света споделят, че купуват продукти само от уебсайтове, които им осигуряват информация на собствения им език
  • 51% от купувачите по-скоро биха поръчали продукт от сайт с локализация, отколкото от сайт със съдържание само на английски

(Източник: Последното проучване на Smart Insights)